top of page
Empatia-Akatemia14.jpeg

Yritykset, yhteisöt

ja henkilöstöt

Hyvinvointia yhteisön hyväksi.

 Empatia-Akatemia valmentaa yrityksiä, henkilöstöjä ja yhteisöjä kehittämään itse- ja ihmistuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, vuorovaikutus- ja esimiestaitoja HEVI -valmennuksen avulla. 

 

Tarjoamme yrityksille henkilöstö- ja täydennyskoulutusta.

 

Valmennuksen keskiössä on työyhteisön ja yhteisön kehittäminen, henkilöstön hyvinvointi, vuorovaikutustaidot ja työhyvinvointikysymykset. HEVI-valmennus tarjoaa konkreettisia keinoja kehittää yhteisöä ja parantaa johtamis- ja esimiestaitoja, henkilöstön hyvinvointia, työ- ja yhteisöhyvinvointia enneagrammi-itsetuntemussysteemin, vuorovaikutus- ja empatiataitojen avulla.

Valmennuksen teemoina on muun muassa

- itsensä johtamisen, itsestä välittämisen, itsensä arvostamisen ja hyväksymisen, toisten arvostamisen ja kunnioittamisen kysymykset,

- enneagrammin erilaiset tyypit työpaikalla ja yhteisöissä,

- kuuntelemisen ja kuulemisen taidot, mielipiteen ja tunteiden ilmaisemisen taidot

- itsemyötätunnon kysymykset ja positiivisen psykologian aiheet,

- myönteisen ja korjaavan palautteen antaminen, avoimuuteen ja läsnäoloon perustuva vuorovaikutus

- työpaikan ihmissuhteet, merkityksellisyyden ja motivaation äärellä,

- kannustava ja positiivinen puhe, empaattinen ja positiivinen yhteisö,

- vaikeiden asioiden käsittelemisen kulttuuri.

Valmennuksia on tarjolla muutaman tunnin valmennuksista useamman päivän kestäviin valmennuksiin. 

 

Annetaan yrityksen, henkilöstön ja yhteisön jäsenten kukoistaa.

Siitä hyötyvät kaikki.

Räätälöimme aina kunkin valmennuksen yrityksen henkilöstölle, tiimille, johtajille ja yhteisölle sopivaksi.

Pyydä tarjous ja suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

bottom of page