top of page
Empatia-Akatemia29.jpeg

Luo yhteys toisiin

​Kunnioitus, Kiinnostus, Kuuntelu, Kysyminen ja Kannustus

Ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen merkitys unohdetaan helposti arjen eri tilanteissa: perheissä, työpaikoilla, harrastuksissa, eri yhteisöissä ja vaikkapa politiikassa, erityisesti silloin, kun ollaan paineen alla. Vuorovaikutustaitoja voi kehittää ja niistä on todellakin apua ja hyötyä ihmissuhteissa, parisuhteissa, työyhteisöjen ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Puhe on positiivista, kuuntelemme ymmärtävästi, käytämme minäviestintää, ilmaisemme tunteitamme, haluamme ymmärtää muita ja selvittää ristiriitoja. Vuorovaikutusvalmennus kehittää yhteistyötaitoja ja vahvistaa yhteyttä.

Vuorovaikutusvalmennuksessa lähdemme liikkeelle kuuntelemisen taidoista. Kuunteleminen ja kuuleminen voivat joskus olla meille vaikeaa ja haasteellista. Puhuisimme mielellämme itse. Haluamme sanoa mielipiteemme ja pitää kiinni niistä. Kuuntelemista ja kuulemista helpottaa läsnäolon viisaus. Ei riitä, että olet paikalla. Sinun on oltava kokonaan läsnä toiselle henkilölle, jotta voit kuunnella ja kuulla, mitä toinen sanoo, ajattelee, kokee ja tuntee. Sanattomalla viestinnällä on suuri vaikutus.

Positiivinen, rakentava ja välittävä puhe, minäviestintä, myönteisen palautteen antaminen, kannustaminen, toisen kunnioittaminen ja arvostaminen, kommunikointitaitojen kehittäminen, ryhmädynamiikan tiedostaminen, ihmistuntemustaidot, erilaisuuden, tunteiden ja tunnetarpeiden vaikutusten ymmärtäminen ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa ovat vuorovaikutusvalmennuksen keskiössä.

bottom of page