top of page
Empatia-Akatemia23.jpeg

Vapaaehtoistoimijat

Tekee hyvää tehdä hyvää.

Yhdistysten, kuntien, seurakuntien, järjestöjen, urheiluseurojen ja yhdistysten vapaaehtoistoiminnan piirissä on sadat tuhannet vapaaehtoiset ihmiset. He toimivat tärkeissä tehtävissä vapaaehtoisina pyyteettömästi, pienellä kulukorvauksella, suurella sydämellä, innolla ja ilolla palvellen.

 

Vapaaehtoistoimintaa organisoi ja johtaa usein palkatut työntekijät. Heidän vastuullaan on vapaaehtoisten kouluttaminen, ohjaaminen, valmentaminen, tukeminen, kannustaminen, mentorointi ja palkitseminen. Vapaaehtoisetkin voivat väsyä, uupua ja ahdistua tehtäviensä keskellä. Toiminnan kuormittavuus, kiire, stressi, ihmissuhdeongelmat, asioiden hoitamattomuus, epäselvät vastuut ja rakenteet, tiedonkulun ongelmat, huomioimattomuus, kannustuksen ja kiitoksen puuttuminen saattavat lisätä motivaatio-ongelmia, innottomuutta, ilottomuutta ja haluttomuutta olla jatkossa mukana.

Vapaaehtoistoiminnassa kohtaamme samoja iloja, onnistumisia, vaikeuksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Vapaaehtoistoimintaa kannattaa kehittää. Vapaa-ajan määrä lisääntyy ja moni halua tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan. Ihminen haluaa tehdä merkityksellisiä asioita, olla mukana tekemässä hyvää ja auttamassa muita vapaaehtoistoiminnan parissa. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, auttamisen mahdollisuuksia, seuraa, uusia ystävyyssuhteita, vuorovaikutustilanteita, yhteisöllisyyttä, hyvän tekemisen ja onnistumisen kokemuksia. Vapaaehtoistoiminnassa haluamme kokea hyväksyntää, arvostusta, kunnioittamista, välittämistä, ystävällisyyttä, kannustusta, tukea, kiitosta, yhteyttä, iloa, onnistumista, erilaisuuden hyväksymistä, huomatuksi ja kuulluksi tulemista, palkitsemista, avoimuutta, rehellisyyttä, positiivista puhetta ja asennetta.

Empatia-Akatemia valmentaa yksittäisiä henkilöitä ja yhteisöjä kehittämään itse- ja ihmistuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, vuorovaikutus- ja empatiataitoja HEVI -valmennuksen avulla. Valmennuksen keskiössä on vapaaehtoistoiminnan ja yhteisön kehittäminen, henkinen hyvinvointi, vuorovaikutustaidot ja työhyvinvointikysymykset. HEVI-valmennus tarjoaa konkreettisia keinoja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja yhteisöä, parantaa esimiestaitoja ja vapaaehtoisten hyvinvointia enneagrammi-itsetuntemussysteemin, vuorovaikutus- ja empatiataitojen avulla.

HEVI-valmennus auttaa vapaaehtoisia voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin. Vapaaehtoiset ovat silloin tasapainoisia, itseensä luottavia, osaavia ja taitavia, ystävällisiä, välittäviä, empaattisia, kannustavia ja yhteistyötaitoisia. He suhtautuvat vapaaehtoistehtäviin ja elämään positiivisesti. He osaavat pitää itsestä huolta, ovat itseä kohtaan armollisempia ja huomioivat muita. HEVI-valmennuksen avulla kuuntelemisen, kuulemisen, mielipiteiden ja tunteiden ilmaisemisen taidot kehittyvät. Myös vaikeista vaiheista ja asioista osataan puhua ja niitä ratkoa rakentavasti.

Valmennuksia on tarjolla muutaman tunnin valmennuksista useamman päivän kestäviin valmennuksiin.

Pyydä tarjous ja suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

bottom of page