top of page

Urheilijat, urheiluseurat ja valmentajat

HYVÄLLÄ HEVILLÄ jaksaa.

Tarjoamme urheilijoille, harrastajille, valmentajille, vastuuhenkilöille ja vapaaehtoistoimijoille ryhmävalmennusta. HEVI-valmennus tarjoaa laaja-alaista näkemystä ja ohjausta hyvinvoinnin, empatian, vuorovaikutustaitojen ja itse- ja ihmistuntemuksen kysymyksissä.

Urheilu on merkittävä osa lasten, nuorten ja aikuisten elämää. Urheilu tuo elämään mielekkyyttä ja merkityksiä. Urheileminen ylläpitää hyvää fyysistä kuntoa. Urheilijoiden terveellisellä elämäntavalla on laajasti myönteisiä vaikutuksia yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Merkittävät sosiaaliset suhteet luodaan urheilukaveripiireissä.

HEVI-valmennus auttaa urheilijoita ja valmentajia voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin. He ovat silloin tasapainoisia, itseensä luottavia, osaavia ja taitavia, ystävällisiä, välittäviä, empaattisia, kannustavia ja yhteistyötaitoisia. He suhtautuvat urheiluun, harjoitteluun ja elämään positiivisesti. He pitävät itsestä huolta, ovat, itseä kohtaan armollisempia ja huomioivat muita. Heidän paineensietokykynsä ja suorituspainetilansa ovat terveellä pohjalla. HEVI-valmennuksen avulla kuuntelemisen, kuulemisen, mielipiteiden ja tunteiden ilmaisemisen taidot kehittyvät. Samalla urheilutuloksetkin paranevat.

Kilpaurheilijat elävät voimakkaan paineen alla, jossa mieli voi järkkyä urheilun vuoksi. Ahdistus, uupumus, masennus ja unihäiriöt ovat monelle arkipäivää. HEVI-valmennus vähentää urheilijoiden ja valmentajien henkistä kuormittuneisuutta ja mielenterveyden häiriöitä.

Joukkueurheilussa HEVI-valmennus auttaa joukkueita kehittämään yhteisön hyvinvointia. Hyvinvoiva yhteisö on turvallinen, välittävä, toisia kuunteleva, kannustava, arvostava ja kunnioittava. Tällaisessa ilmapiirissä vuorovaikutus- ja empatiataidot pääsevät kehittymään.

HEVI-valmennuksen keskiössä on henkinen hyvinvointi ja itsetuntemuksen kysymykset.

Valmennukset sisältävät interaktiivisia luentoja ja harjoitteita.

Pyydä tarjous ja suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

AdobeStock_232978499.jpeg
bottom of page