top of page

Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Empatia - Akatemia Oy käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten omien henkilötietojensa käsittelyyn voi vaikuttaa.

Empatia - Akatemia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalakia (1050/2018) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR, 2016/679). Tietosuojaseloste laadittu x.x.2020

Rekisterinpitäjä
Empatia - Akatemia Oy
Y-tunnus: 
3153015-1 
Husuntie 15
12210 Hausjärvi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Maria Arban , info@empatia-akatemia.fi, +358 50 320 8002

Rekisterin nimi
Empatia - Akatemia Oy:n Asiakasrekisteri

 

Millaisia tietoja minusta kerätään?

Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan Empatia - Akatemia Oy:n verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta aina kyseisen yhteydenoton yhteydessä. Empatia - Akatemia Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

 

Käytämme seuraavia henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja:

Yhteystiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Asiakassuhdetta koskevat tiedot: Palvelun tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, käyntitiedot, laskutus- ja maksutiedot.

Verkkopalvelun käyttö- ja selaustiedot: Käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävä tieto, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta, selaimen versiosta, laitteen mallista, näytön tarkkuudesta, käyttöjärjestelmästä sekä IP-osoitteet ja yksilölliset laite- ja/tai evästetunnisteet.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Kun otat meihin yhteyttä, hyväksyt, että saamme hallinnoida henkilökohtaisia tietojasi. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme olla yhteydessä sinun viestiisi liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan oikeudet.

Asiakasrekisteriä käytetään Empatia - Akatemia Oy:n asiakaspalautteiden sekä asiakastilausten hoitamiseen ja siihen liittyvään kommunikointiin, laskutukseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää Empatia - Akatemia Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu Empatia - Akatemia Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä. 

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuteen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti alta löytyvään osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön tulee olla allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-setuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti alta löytyvään osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön tulee olla allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa) tarkistuspyynnön esittämisestä.

Osoite:

Empatia - Akatemia Oy
Husuntie 15
12210 Hausjärvi

info@empatia-akatemia.fi
+358 50 320 8002

bottom of page