top of page

Koulutus ja kasvatus

Sinua rakastetaan. Sinä selviät. Sinä osaat.

HEVI-valmennus sopii mainiosti kasvatustyöhön, kouluihin, oppilaitoksiin, kasvatuksen ammattilaisille, avustajille ja opettajille.

 

Valmennuksen osallistujien alaikäraja on toistaiseksi 14 vuotta. Työntekijöille suunnatussa valmennuksessa koulutamme työntekijät toimimaan HEVI-valmentajina työpaikoillaan kaikenikäisten lasten ja nuorten parissa.

Empatia-Akatemia valmentaa yksittäisiä henkilöitä ja yhteisöjä kehittämään itse- ja ihmistuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, vuorovaikutus- ja empatiataitoja HEVI -valmennuksen avulla.

Elämme poikkeuksellisia ja vaikeita aikoja. Koronapandemia on kuluneen vuoden aikana koetellut koko maailmaa. Nuorten huoli omasta, perheen ja läheisten terveydestä ja selviytymisestä on lisääntynyt. Pelko, huolet, ahdistuneisuus, epävarmuus, yksinäisyyden tunne, pysähtyneisyys, eristyneisyyden tunne, turhautuminen, henkinen kuormittuneisuus, stressi ja voimattomuuden tunne ovat suurena uhkana lisäämään nuorten mielenterveydellisiä ongelmia, yksinäisyyttä, syrjäytymistä, päihdeongelmia sekä ihmissuhde- ja perheongelmia. 

Nuoruus on ihmisen elämänkaaressa merkityksellinen vaihe. Se on nuoren elämän rakentamisen aikaa, jolloin sekä fyysinen että nuoren identiteetti ja minäkuva muotoutuvat. Samalla luodaan pohjaa aikuisiän hyvinvoinnille, mielenterveydelle ja elämäntaidoille. Myös sosiaaliset suhteet ja taidot muotoutuvat voimakkaasti. Nuoret kohtaavat suuria kehitystehtäviä, jotka koskevat itseensä tutustumista, sisäistä kypsymistä ja itsensä hyväksymistä. Osa muutosten pyörteissä olevista nuorista herättää huolta. Vaikeuksiensa kanssa kamppailevia nuoria ei saa jättää selviytymään yksin.

HEVI-valmennuksen avulla autamme nuoria selviytymään vaikeista ajoista: lisäämme nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, jaksamista, terveyttä ja uskoa itseen, mahdollisuuksiin, toisiin ja tulevaisuuteen. Sen avulla pyritään estämään syrjäytymistä ja suurempien ongelmien syntymistä, vahvistamaan yhteisöllisyyttä, empatiaa ja solidaarisuutta sekä lisäämään osallisuutta ja yhteyttä toisiin ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Valmennus antaa eväitä hyvinvointi-, itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. Valmennuksella pyrimme ennalta ehkäisemään kiusaamisen kulttuurin ja nuorten mielenterveysongelmien syntymistä ja kasvamista, yksinäisyyttä, itsetuhoisuutta, itsetunto-ongelmia, uupumista, toivottomuutta, ahdistuneisuutta ja masennusta.

 

HEVI-valmennuksen keskiössä on henkinen hyvinvointi ja itsetuntemuksen kysymykset.

Valmennukset sisältävät interaktiivisia luentoja ja harjoitteita.

Valmennuksia on tarjolla muutaman tunnin valmennuksista useamman päivän kestäviin valmennuksiin.  

Pyydä tarjous ja suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

Empatia-Akatemia25.jpeg
bottom of page