top of page
Empatia-Akatemia36.jpeg

Sinä ensin

Muutos alkaa sinusta.

Yksilön, yhteisön, työyhteisön, henkilöstön ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kannattaa panostaa.

Hyvinvointivalmennuksen keskiössä on henkinen hyvinvointi ja yhteyden löytyminen itseen. Valmennus lisää arjessa jaksamista, hyvää oloa, elämän mielekkyyden kokemista, mielen tasapainoa, iloa, positiivisuutta ja elämän hallintaa.

Hyvinvoiva ihminen elää terveenä, tasapainoisena, itseään arvostaen, itseensä luottaen, vahvuuksiaan ja osaamistaan käyttäen, itsestään, muista ja ympäristöstään huolehtien.

Hyvinvointivalmennuksen avulla henkinen kuormittuneisuus, stressi, kiire, mielen alueen häiriötekijät, itseluottamuksen puute, itsensä moittiminen ja epävarmuus vähenevät. Vahvistumme sisäisesti, nautimme elämästämme ja tahdomme johtaa itseämme.

Haluamme kehittää valmennettavien itsestä välittämisen, itse-empatian, hitauttamisen, läsnäolon ja itsensä johtamisen taitoja.

Korostamme valmennuksissa yksilöllisiä vahvuuksia, persoonallisuuden hienojen piirteitä ja puolia, myönteisiä asioita ja mahdollisuuksia.

Valmennuksen teemoina ovat muun muassa henkinen terveys, itsensä johtaminen, itsestä välittäminen, merkitysten äärellä, myönteisyyden ja kielteisyyden kehällä, asenne ratkaisee, kiitollisuus, vaikeiden aikojen lahja, resilienssin voima, loppuun palamisen tiellä, levosta käsin, tunnetarpeet ja rajojen asettaminen.

bottom of page