top of page
AdobeStock_339533737.jpeg
ea_logo2.png

Reagoimme asioihin, koemme, ajattelemme ja teemme asioita eri tavalla, koska olemme erilaisia.

Luo yhteys itseesi ja toisiin HEVI-valmennuksen avulla. 

Anchor 1

Mikä Empatia -Akatemia on?

 

Empatia-Akatemia valmentaa yksittäisiä henkilöitä ja yhteisöjä kehittämään itsetuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, vuorovaikutus- ja esimiestaitoja HEVI -valmennuksen avulla.

HEVI-valmennus koostuu neljästä valmennusosa-alueesta:

H – hyvinvointivalmennus,

E – empatiavalmennus,

V – vuorovaikutusvalmennus,

I –itsetuntemus – ja ihmistuntemusvalmennus

Nämä ovat taitoja, joista me kaikki hyödymme. Kyseisiä taitoja tarvitaan parisuhteissa, perheissä, vanhempina, kasvattajina,

työpaikoilla, esimiestehtävissä, johtajina, valmentajina, kouluttajina, ihmissuhdetyössä, asiakaspalvelussa,

seura-, yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa. 

HEVI-valmennuksen hyödyt pähkinänkuoressa: 

 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi, itsetuntemus ja ihmistuntemus lisääntyvät

 • Vuorovaikutustaidot kehittyvät, avoimuus ja tunteiden ilmaiseminen lisääntyvät

 • Itsemyötätunto ja empatiataidot kehittyvät

 • Paremmin voivat ja terveemmät työntekijät

 • Sairauspoissaolojen määrä ja työterveyspalveluiden käyttö vähenevät. Taloudellinen säästö voi olla merkittävä.

 • Työmotivaatio kasvaa ja itsensä kehittämisen kulttuuri vahvistuu

 • Työyhteisön ilmapiiri paranee ja työhyvinvointi lisääntyy. Työpaikkakiusaaminen ja työsyrjintä vähenevät.

 • Johtamis- ja esimiestaidot kehittyvät

 • Itseluottamus ja luottamus omaan osaamiseen, vahvuuksiin ja taitoihin vahvistuu

 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Luottamus toisiin lisääntyy.

 • Osallisuus, osaaminen ja merkityksellisyyden kokeminen vahvistuvat

 • Tuottavuus kasvaa

Luo yhteys itseesi ja toisiin HEVI-valmennuksen avulla. Yhteyden tarve on ihmisen olemukseen kuuluvaa. Saatamme ihmetellä, miksi voin huonosti, olen kireä, stressaantunut ja levoton. Elämän ilo ja merkityksellisyys saattavat olla kadoksissa. Arki ja työ on tasaisen harmaata puurtamista. Tyytymättömyys itseä, läheisiä, työkavereita, esimiehiä ja ystäviä kohtaan lisääntyy. Koet itsesi jossain määrin epäonnistuneeksi, vajavaiseksi ja huonoksi. Yhteydet eivät toimi tai ne toimivat huonosti.

   

Haluamme auttaa sinua, yrityksesi henkilökuntaa ja yhteisöäsi voimaan paremmin ja löytämään ilon elämään, arkeen ja työhön HEVI-valmennuksen avulla.

Yhteyden muotoutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti suhde omaan itseen. Riittävän rehellinen ja terve itsetuntemus, itsemyötätunto, itsensä arvostaminen ja hyväksyminen, itseensä luottaminen ja kokemus omasta riittävyydestä mahdollistavat tasapainoisen suhteen toisiin. Yhteyksiä tulee hoitaa ja huoltaa, jotta yhteydet toimivat hyvin.

Kun yhteydet toimivat, voimme kokonaisvaltaisesti hyvin. Tämä tuo olemukseemme levollisuutta ja tasapainoa, pidämme itsestämme paremmin huolta sekä välitämme toisista.  Kunnioituksemme ja arvostuksemme sekä itseämme että muita kohtaan nousee, olemme tyytyväisempiä ja suhtaudumme niin asioihin kuin ihmisiinkin myönteisemmin. Tämä näkyy kasvavana empaattisuutena ja läsnäolona, kykynä ottaa toiset huomioon ja kannustaa. Innovatiivisuus, stressin hallinta ja valoisampi usko tulevaisuuteen kasvaa. Elämä kevenee, mutta syvenee.

 

 

VALMENTAJAT

HEVI -valmennuksessa saat tutustua itseesi ja tunnistaa miten ainutlaatuinen ja hieno persoona olet.

Löydä hänet, joka parhaimmillasi olet. Kaikki mitä tarvitset, on jo sinussa. Autamme sinua oivaltamisen, ymmärtämisen ja sisäistämisen kautta olemaan hyvä, parempi ja paras versio itsestäsi.

Valmennuksessa emme opasta sinua muuttumaan tai tulemaan paremmaksi ihmiseksi. Hyvät asiat tapahtuvat oman oivaltamisen, ymmärtämisen ja sisäistämisen kautta. Henkisen hyvinvoinnin merkitys korostuu.

HEVI -valmennus parhaimmillaan tarjoaa sinulle innostavan ja rohkaisevan näköalapaikan itsesi näkemiseen, itsetuntemukseen, itsensä ymmärtämisen ja arvostamiseen.  Samalla valmennus auttaa sinua lisäämään kokonaisvaltaista hyvinvointiasi.

HEVI -valmennuksessa opastamme sinut avartavalle matkalle itsesi tuntemisen, ihmistuntemuksen, positiivisen ajattelun, hyvinvoinnin, vuorovaikutustaitojen ja empatian tielle.

Samalla saat tutustua muihin upeisiin persoonallisuuksiin ja hyviin tyyppeihin lähelläsi ja ympärilläsi. Positiivinen, kunnioittava, arvostava ja empaattinen suhtautuminen ympärillä eläviin henkilöihin on suurta viisautta, joka saa meidät voimaan paremmin. Silloin saatat nähdä ympärilläsi olevat ihmiset voimavarana, kiinnostavina, tarpeellisina ja mielenkiintoisina persoonina, erilaisina mutta hyvinä tyyppeinä.

Tervetuloa HEVI-matkalle yhteyksien ja merkitysten äärelle!

bottom of page